Echt Hecht

Soms voel je een kracht in jezelf.

Echt Hecht

Soms voel je een kracht in jezelf. Iets dat je aan de wereld wil laten zien. Niet vanuit commercieel oogpunt, maar eerder omdat je merkt dat er meer dan ooit nood is aan verbinding met elkaar... om zo onszelf te zijn in hoe we willen zijn! 
Deze verbinding met elkaar begint als pasgeborene en gaat heel ons leven door, maar de rush waarin we leven en de maatschappelijke gewoontes en tradities halen het vaak van de verbinding.

Kracht van hecht

Ik wil ouders (in spe) inspireren om hechte relaties met eigen kinderen uit te bouwen. Om vanuit een andere flow naar ouder-kindrelaties te kijken, gericht op de essentie, … de relatie met elkaar. Een relatie die sterk wordt door empathie naar je kind, zachtheid voor jezelf als ouder en de wisselwerking met elkaar. Met als gevolg een sterker zelfbeeld voor je kind, een verbondenheid en het gevoel bezig ten zijn met wat er echt toe doet…


En van daaruit is Hecht ontstaan.


Het is niet de makkelijkste weg, maar wel de weg waar schuld/schaamte/straffen/belonen/onmacht/... geen hoogtij vieren. Waar de verbinding met elkaar sterker wordt en telkens verder kan groeien.

Top