Jij – ik – samen traject

Je weet wat je wilt met je gezin: een basis zijn waar iedereen zich thuis voelt. En dit zonder te veel strijd of ruzie. Je wilt dat je de liefde in huis voelt hangen. Je wilt rust,  blijheid en nabijheid met elkaar. Je wilt ten volle genieten, zonder dat je jezelf heel de tijd nee hoort zeggen of stemverheffing wanneer het moeilijker loopt. Je verlangt naar een andere manier om het opvoeden aan te gaan, vanuit een natuurlijke flow en zonder enkel de focus op het gedrag en macht. Op die manier kan je kind ten volle ontplooien en groeien naar wie hij is en kan jij als ouder ook ten volle jezelf zijn.


Dat kan! Alleen niet op 1,2,3. Er zijn geen wonderoplossingen. Het vraagt bewustwording, aandacht, communicatie, tijd en vertrouwen. Het is een andere manier van kijken dan in de samenleving gangbaar is … en dat is niet niks. Het is echter de moeite waard. Deze manier van opvoeden kijkt naar een kind en ouder als mens in heel zijn zijn. Met empathie, begrip, zelfvertrouwen en samenwerking als sleutelkenmerken.

Wat bereik je op het einde van het traject?


Je komt te weten hoe de wereld van je kind er uitziet door de focus op de sociale-emotionele ontwikkeling van je kind. Hierdoor groeit je empathie naar je kind toe.


Je bent bewuster van je eigen triggers, emoties en behoeften.


Je krijgt inzicht welke impact straffen en belonen heeft en waarom je deze best uit beeld doet verdwijnen.


Je kan tools inzetten om met uitdagend gedrag om te gaan, zodat je niet in 'nee', boosheid of eisen terecht komt.


Je gaat ervaren welke mogelijkheden er zijn wanneer je inzet op benoemen van emoties, samenwerking en communicatie. Met als effect een 'all together gevoel' binnen je gezin.


Ik leer je te achterhalen wat jouw behoeften en die van je kind zijn, dit zal rust en begrip brengen binnen je gezin. En je zal ervaren dat het benoemen van emoties duidelijkheid en rust brengt voor je kind en jezelf.


Je ontdekt hoe je het zelfbeeld van je kind kan sterken en wat de kracht van autonomie hierin is.


Je voelt dat verbindend opvoeden een hechter effect heeft binnen je relatie met je kind. En je ervaart dat we meer dan ooit nood hebben aan een netwerk in ouderschap en dat deze groep dat voor jou kan zijn.

Hoe verloopt het traject?


In dit traject ga je individueel alsook in kleine groep aan de slag. Op eigen tempo en in connectie met andere ouders en dit gedurende twaalf weken.


Individueel - online

Je krijgt een mix van online tools ter beschikking. Verschillende diepgaande webinars en podcasts krijg je toegestuurd om in de diepte de verschillende thema's aan te gaan. Op die manier kan je op je eigen timing aan de slag gaan. Je kan ook doorheen het traject je vragen en persoonlijke situaties insturen en die beantwoord ik heel graag met audio's.
Kleine groep - 4 online lifemomenten

In het traject worden er 4 online lifemomenten van telkens 2 uur georganiseerd. In deze online life momenten gaan we dieper in op de eerder gekregen webinars en podcasts. Ook wordt er nieuwe content aangereikt en toegepast op de eigen gezins- en opvoedingssituatie. Door te verbinden met andere ouders geeft dit telkens een vernieuwde blik en een gevoel van 'laten we dit samen doen!'. Het laatste online lifemoment is dan ook een intunemoment om te zien waar je je focus legt en waar je na het traject staat.

Met één doel: hechter in je relatie staan met je kind, met zowel focus op je kind als op jezelf als ouder.


Ik ben Jesse, oprichtster van Hecht.


Ik ben gek op thee, spontaan dansen in de living, de zee in al zijn verschijnselen, enthousiasme en de energie dat dit teweeg brengt…Het gevoel van “you can do it”, het groot-zijn-in-iets-kleins, nabijheid, …
Mijn hart stroomt bij het zien van een twinkeling in iemands ogen, het horen schaterlachen van mijn dochters, onbekende mensen die elkaar helpen, erkennen van elke emotie, …


Steeds terugkerend op mijn pad zijn mensen en de connectie met elkaar.

Als pedagoog ben ik altijd erg geboeid geweest in relaties, en dan vooral ouder-kindrelaties. Door de komst van mijn 2 dochters kwam het opvoedingsaspect helemaal op de voorgrond. Specifiek het hecht zijn met elkaar. Hierdoor voelde ik dat er een heel andere manier van opvoeden veel natuurlijker aanvoelde dan het gedragsmatige, dat maatschappelijk gezien nog zeer gangbaar is.


Van daaruit is dan ook Hecht gegroeid om ouders (in spe) te inspireren om de band met hun kind te sterken... Hecht met elkaar! Ik kijk er naar uit om dit met je te delen!

Deelnemers aan het woord...

'Wij vonden het heel zinvol, interessant en aangenaam, Jesse. Veel uit geleerd, eigenlijk sloeg de dynamiek in ons gezinnetje al na de eerste sessie helemaal om. Van frustratie (zowel op sommige momenten naar onze dochter toe als naar elkaar ). Want ja, opvoeden brengt ook onder elkaar soms spanning teweeg, en het helpt om op dezelfde lijn te zitten (als ik het alleen gevolgd had, dreven twee visies mogelijk nog verder uit elkaar). De volgende twee sessie reikten telkens andere inzichten op (autonomie, niet oordelen,...). We vonden het allebei inhoudelijk heel sterk. Soms waren dat inzichten die je intuïtief aanvoelt, maar ik niet echt zag, waarvan het belangrijk is om ze te expliciteren (bv macht-onmacht-overmacht), pas als je dit zo benoemt, wordt het patroon duidelijk en kan je er iets aan doen. Dat vond ik heel waardevol. Echt veel aan gehad, heel goed gedaan!'

Sara

"Liefste Jesse, het was de max. Heb er ontzettend van genoten en daarnet al een uur nabesproken in de auto. Mooi evenwicht tussen theorie en praktijk. Je doet dat ontzettend goed, zo naturel!"

Caroline

'In kleine groep aan de slag gaan met eigen voorbeelden uit het dagelijkse leven. Ieder mag zijn of haar verhaal vertellen. Jesse geeft heel waardevolle input en doet je op een andere manier naar bepaalde zaken kijken. Zowel mijn relatie met mijn dochters als met mijn man zijn er hechter op geworden. Bedankt, Jesse!'

Silke

'Wow, hartelijk bedankt voor de uitgebreide, persoonlijke feedback. Hier kunnen we zeker mee verder! Ik vond het heel interessant om de podcasts en webinars te beluisteren en heb hier heel veel aan gehad. Bovendien was het interessant om dan via concrete voorbeelden van de deelnemers de info uit de podcasts en webinars toe te passen. De combinatie tussen enerzijds podcasts/webinars en anderzijds de live sessies is prima! Jesse, je doet dit heel goed en ik kan alleen maar met pluimen gooien.'

Isabelle
Top