- Heel concreet en meteen inzetbaar traject -

Belonen en straffen overboord

Je glimlacht, je knipoogt. Je voelt connectie.

Je hoort stemmen de lucht in gaan. Je wacht even.

Je gaat even horen, niet als politie-agent of oplosser.

Je bent er. Je erkent wat er speelt bij beide kinderen.

En je toont hen de weg door ze zelf tot oplossingen te laten komen.

Niet met een stickersysteem of straf als ze er niet uitkomen.

Maar vanuit vertrouwen dat het wel lukt. Je bent er.

Dat voelen je kinderen.

Dat voel jij.

De impact is immens.

Wat zou er gebeuren...

... als je niet zou belonen of straffen?
Chaos. Onhandelbare kinderen. Verwend. Te soft. Je geeft toe.

Denk je?
Nop. Helemaal niets van dat.


Het is een andere weg.
Een weg waar je heel dicht bent bij jezelf en je kind. Een manier waarop je kind durft het leven aan te gaan vanuit zichzelf.


Zonder angst voor fouten, vanuit vertrouwen dat er altijd iemand is. Een manier waarop jij als ouder, geen rol speelt, maar jezelf bent - zoals je jezelf graag ziet.


Connectie. Empathie. Samenwerking. Veerkracht. Zelfvertrouwen. Een team. Dat gebeurt er wanneer je straffen en belonen overboord zwiert.

Van strugglen op je eentje...

Je hoort jezelf meer zuchten en je stem verheffen dan je lief is.

Je kinderen lijken je niet te horen of antwoorden met 'nee' of weerstand.

Je voelt het dan borrelen - en ook al had je je anders voorgenomen - je hoort jezelf dreigen, ultimatums stellen...

Je wordt er moe van. Je wilt zo echt niet zijn.

Het is vermoeiend en gewoon niet leuk.

Je voelt dat straffen en belonen niet echt werken, maar je vindt het moeilijk om een alternatief te vinden.

Je wilt je kind sterken, maar hoe doe je dat - zonder te veel complimenten en belonen.

Het voelt soms zwaar, de lichtheid is dan ver te zoeken.


Naar samenwerking, flow en teamvibe in je gezin...

Je weet hoe je in je gezin tot samenwerking kunt komen, zonder dat je belonen en straffen nodig hebt.

Je ervaart zelf hoe dichter iedereen in het gezin komt en hoe dat er een team staat in plaats van ieder voor zich.

Het ouderschap voelt licht, authentiek en leuk.

Niet alles hoeft in harmonie te verlopen, toch weet je meer dan ooit hoe je kan schakelen naar hecht ouderschap.

Je ziet je kind floreren, dicht bij zichzelf blijven en jou opzoeken. Om daarna weer zelf op ontdekking te gaan.

Je voelt je krachtig als ouder.

Meteen inzetbaar in je gezin

Ik laat je zien waarom je belonen en straffen beter overboord gooit.

Nog belangrijker, ik begeleid je in een andere aanpak - waarbij je samenwerking en flow in je gezin zal ervaren.

Ik laat je zien dat verder kijken dan het gedrag key is - en wat dan wel nodig is - om tot hechte connectie met je gezin te komen.

Ik geef je heel concrete tools die meteen inzetbaar zijn, waar je eigen klemtonen legt.

Ik geloof meer dan ooit in de kracht van nabijheid en dat zal je in dit traject zelf ondervinden.

Wat komt er aan bod?


1. Wat als je voor belonen en straffen ging?

'Zo slecht kan het allemaal toch niet zijn. We zijn zelf vaak zo opgegroeid en kijk naar ons. Het is toch ook goedgekomen.'
Wat belonen en straffen is, dat is niet echt vernieuwend.

Maar wat brengt het met zich mee?
Welke impact heeft het op je gedrag, emoties en heel je zijn?
Is 'goedgekomen' dan waar we naar willen streven?


2. Belonen en straffen overboord

'Oké, maar hoe dan wel? Ik probeer het anders, maar weet niet goed hoe het juist aan te pakken? Wat als er weerstand komt? Of conflict?'
In dit onderdeel staan we heel uitgebreid stil bij hoe je dit doet.

Een enorm scala aan mogelijkheden geef ik je aan. En het is niet ingewikkeld of complex.

Het vraagt vooral heel veel bewustwording en oefening.

Je kan het meteen toepassen in je gezin.


3. Zelfbeeld of ander-beeld

Vaak wordt belonen ingezet om kinderen te sterken in hun zijn, in zichzelf te laten geloven.

Veerkrachtig te worden.
'Belonen is overboord, dus hoe sterk je dan je kind?'

'Mag ik dan niet meer enthousiast zijn?' Natuurlijk wel.


Hier gaan we uitgebreid in dit onderdeel op in.


4. Kracht van gezin als team

Klinkt logisch en toch zijn we vaak op eilandjes binnen het gezin.

Ik laat je zien hoe je de teamvibe in je gezin brengt.
En waarom dat dit zo nodig is om meer lichtheid in het ouderschap te ervaren.


5. Life Masterclass met voorbeelden van deelnemers

Begin maart kan je voorbeelden van je eigen gezin insturen.

Op basis daarvan organiseer ik de life masterclass waar deze voorbeelden grondig aan bod komen.
Op die manier krijg je extra inzichten aangereikt.

Dit geeft het ook extra herkenning en duiding tijdens de masterclass.
Je ontvangt nadien ook sowieso de replay van de life masterclass.

Hoi!


Ik ben Jesse, oprichtster van Hecht.
Gek op thee, spontaan dansen in de living, de zee in al zijn verschijnselen, enthousiasme en de energie dat dit teweeg brengt…

Steeds terugkerend op mijn pad zijn mensen en de connectie met elkaar.


Als pedagoog ben ik altijd erg geboeid geweest in relaties, en dan vooral ouder-kindrelaties.

Door de komst van mijn 2 dochters kwam het opvoedingsaspect helemaal op de voorgrond.

Hierdoor voelde ik dat er een heel andere manier van opvoeden veel natuurlijker aanvoelde,

dan het gedragsmatige, dat maatschappelijk gezien nog zeer gangbaar is.

Van daaruit is dan ook Hecht gegroeid om ouders (in spe) te inspireren om de band met hun kind te sterken...
Hecht met elkaar.

Praktische info

Hoe heerlijk is het als het ouderschap licht voelt, dat je tot samenwerking kan komen zonder belonen, dreigen of straffen.

Zonder zij en wij.
Dit traject gaat daar in de diepte op in, heel concreet en meteen voelbaar in je gezin.


Hoe gaat het traject?
Het traject 'Belonen en straffen overboord' is een traject dat je volledig op je eigen tempo (online) doet.
Het bestaat uit video's, audio's en een werkboek.

Deze kan je dus bekijken en beluisteren, wanneer dit het best voor je past.

Enkel de life masterclass is op een vast moment.

Er is ook een replay ter beschikking voor mocht je er niet kunnen bij zijn of het graag nog opnieuw bekijken.


Wanneer kan je starten met het traject?
Meteen na inschrijving.


Wat is de prijs van het traject?
Normaalgezien is de prijs 175 euro - 49 euro voor de deelnemers van het traject "Zelfbeeld in bloei".

Je hebt levenslang toegang tot het traject.

Allright, klaar voor?

Top