Geliefd voelen...
25/10/2020, 16:11

We hebben graag mensen om ons heen, we hebben nood aan connectie, nood om gezien te worden, nood om gewaardeerd te worden, nood om ons vooral geliefd te voelen…

Dit geldt voor jou, als ouder.
Dit geldt voor jouw zoon of dochter.
Dit geldt voor je partner.
Dit geldt voor heel je gezin.

De manieren waarop we die noden willen bereiken, zorgt soms voor onenigheid en conflict.
Maar wat als je de behoefte van jezelf en je kind zou erkennen?
Wat zou dat teweeg brengen in je relatie met je kind?
Wat als je kiest voor nabijheid en empathie?
Het vraagt focus, bewustwording en vooral vertrouwen dat het kan…

Op 7 november om 10.30u organiseer ik een gratis webinar.
Wil je graag meer weten hoe je verder kan kijken dan het gedrag, hoe je meer tot nabijheid en meer flow kan komen, dan verwelkom ik je heel graag!

Top