Hoe graag zie je je kinderen?
28/10/2022, 09:10

Als iemand je vraagt hoe graag je je kinderen ziet. Dan beschrijf je het met "onvoorwaardelijk, tot de maan en terug, niet te beschrijven hoe graag, ik wist niet dat je zo van iemand kon houden..."
En dat is zo. Zonder twijfel.


Als ouder zo helder en niks om ooit in twijfel te trekken.


En omdat wij zo denken, denken we vaak dat onze kinderen dit ook wel weten en voelen.


En kinderen voelen heel veel en nemen veel op. Maar ze zijn ook nog in volle ontwikkeling en groei. Dus ook als het over relaties gaat.


Ieder van ons heeft een bepaalde manier waarin we ons echt geliefd en gewaardeerd voelen. Een taal van liefde die we tot in het diepste van ons zijn voelen. In de literatuur zijn er 5 grote liefdestalen te onderscheiden.


En natuurlijk herkennen we wel liefde vanuit de andere, maar toch hebben we een voorkeur. Onze kinderen dus ook.


Zo ben ik iemand van woorden, dus ik voel me primair geliefd en gewaardeerd wanneer iemand iets liefdevols zegt tegen mij. De liefdestaal: verbale bevestiging.

Mijn man heeft een primaire liefdestaal en dat is iets doen voor anderen. Zo laat hij zien dat hij die persoon graag ziet.


Wanneer je de primaire liefdestaal van de andere kent, kan je daar ook op inzetten om echt de liefde over te brengen tot in het diepste.

Bij kinderen is dat nog meer zo. Mijn dochter haar liefdestaal is fysieke betrokkenheid. Ze ontvangt de liefde echt via knuffels, kussengevecht, dichtbij zitten ...


Ze voelen op die manier de liefde binnenstromen.
Het is dan ook heel fijn en belangrijk om de primaire liefdestaal van je kind te ontdekken om daar op in te zetten.


#hechtouderschap #emoties #ouders #ouderschap #liefdestalen #verbindendecommunicatie #veerkracht #natuurlijkouderschap #mildouderschap #pedagogiek #pedagoog #gezin #opvoedingsondersteuning #ontwikkeling #onvoorwaardelijkeliefde #onvoorwaardelijkouderschap #ouderliefde #familie #liefdevolopvoeden

Top