Ik ben er voor, tijdens en na de storm....
20/02/2020, 22:02

De eerste nacht toen mijn oudste dochter geboren was, voelde ik me echt moeder, een krachtig gevoel! Het was een stuk in de nacht, iedereen sliep. Het was mijn dochter en ik. Ze huilde van alle impressies, van de stilte, van al het nieuwe...denk ik... Op dat moment liep ik met haar dicht bij mij rondjes in de kamer en praatte tegen haar, zong een beetje, wiegde haar heel de tijd...Ze werd rustig en viel in mijn armen in slaap! Dat was een overweldigend gevoel. Ik heb haar kunnen omarmen in haar angst, zonder zelf angstig te zijn. ‘Er is een storm en ik ben bij je’.


Vanaf het begin starten er interacties tussen ouder-kind. De ervaringen, sferen, gevoelens, spanning, stress, de mooie momenten zullen mee hun invloed hebben in de gehechtheid die er zal groeien tussen ouder en kind. Een baby voelt perfect aan wat er zich afspeelt in zijn omgeving.


Een veilige hechting zorgt voor heel grote voordelen in de loop van het leven. Waar we later focussen op vaardigheden als in groep werken, kennis makkelijk opnemen, sociaal en empathisch reageren en aandacht hebben voor jezelf en de ander...zijn dit zaken die net al in de babyperiode ten volle ontwikkeld worden.
Hoe dan? Door o.a. sensitief te reageren, afstemming en tijd. Sensitiviteit is de behoeften en stemmingen van het kind aan te voelen. Hiervoor is het nodig om je kind te leren kennen, aandacht te geven ten volle en tijd te nemen... zo weet je wat er leeft bij je kind. Zo kan je je handelen afstemmen op je kind. Hoe beter je je kind kent, hoe beter de afstemming zal gebeuren. Dit is een interactieproces: ouders en kinderen stemmen zich af op elkaar. Je baby weet nog niet wat het leven is. En wij al meer. Dus soms is het belangrijk om ons voor te stellen dat wij op mars zouden belanden en we maar 1 persoon hebben die ons wegwijs kan maken, hoe zouden we ons voelen, wat zouden we doen....


Iemand waar je kan op rekenen, zonder dat de eigen emoties als ouder groter worden dan die van de baby. Een kind zal heel wat stormen ervaren waar wij geen storm in zien, maar hij zal iemand nodig hebben om hem gerust te stellen, te troosten, blij te zijn dat de storm voorbij gaat en dat hij altijd terecht kan bij jou! 🌿

Top