Samen
21/09/2020, 10:09

Wat is samen?


Alles samen overleggen? Alles samen doen?
Alles blijven overwegen?


In het ouderschap hebben we als ouder een begeleidende rol, een rol waarin we onze kinderen op de best mogelijke manier willen ondersteunen, sturen, richting wijzen...


Dat is nodig!


Een kind ervaart de wereld op een heel andere manier, een manier die snel wordt weggeveegd. Terwijl kinderen als de beste de essentie kunnen aantonen.


Dat is nodig!


Ingaan op de noden van je kind is heel belangrijk en zelfs noodzakelijk.
Jouw noden en behoeften, zijn heel belangrijk en noodzakelijk.


Ze staan naast elkaar. Niet de behoeften van je kind ten koste van jou en ook niet jouw behoeften ten koste van je kind.


Samen in de zin van, we zijn een team, waarin ieder zijn nood en behoefte ruimte krijgt.


Van daaruit is het jij-ik-samentraject ontstaan.

Hoe geef je ruimte aan die samen? Hoe pak je dit aan? Hoe zoek je een evenwicht?

Top