Uit evenwicht...
27/01/2021, 20:01

“Wanneer je heel blij bent, dan ben je helemaal van boven. Maar wanneer je verdrietig bent of boos dan ga je even helemaal schuin en kronkelig,” vertelt mijn dochter bij het slapengaan.


“Ja,” zeg ik, “je bent dan even uit evenwicht.” “Mama, dat is mooi gezegd, ja uit evenwicht dat is het!! Het wiebelt dan naar alle kanten en dan daarna is het terug ok, in evenwicht dus.” Ze lacht. Ik had niet heel bewust over de woorden nagedacht toen ik ze uitsprak.


Ook voor mij kwam het nu bewuster binnen. Zo krachtig, ik ben “uit evenwicht” of “in evenwicht”... Ook al gebruik ik deze woorden nog, door de voorstelling van mijn dochter en de focus op de woorden kwam het anders binnen.


Woorden kunnen zo duidelijk weergeven waar het letterlijk over gaat, alleen de bewustwording van die woorden, zorgt voor een heel ander begrip. Communicatie in essentie...


#uitevenwicht #inevenwicht #krachtvanwoorden #emotiesinbalans #geweldlozecommunicatie #hechtouderschap #slapengaan #focusinmoment #doordeogenvaneenkind

Top