Vrij spel...
18/02/2021, 15:02

Emmer, schepjes, zand en zee ... en dan krijg je spel, vrij spel!


Zo was er ineens een boerderij met 2 boerinnen, met paarden en koeien die hielden van modder en taarten ... de kippen kregen schelpengraantjes ...
water van de zee werd gehaald om nog meer lekkers te maken ...


Heerlijk om te zien en te ervaren.
Maar er is meer met vrij spel ... in heel wat pedagogische boeken zie je spel als essentieel naar voor komen, omdat kinderen op die manier heel wat vaardigheden leren.
Het is niet zo georganiseerd als allerhande hobby's die bepaalde vaardigheden aanleren.
Vrij spel is leren op zich ...
Het leert kinderen meer veerkrachtig te zijn, minder angst en stress te ervaren ...


Hoe dan?
Hoe meer ze vrij spelen hoe meer sociale vaardigheden en coping vaardigheden ze leren.
Sociale situaties zijn best wel stressvol voor kinderen. Spel met meerdere kinderen brengt individuele conflict als samenwerking. Emoties als angst en boosheid komen tijdens het spel wel eens voorbij en dat vraagt ​​van een kind om met deze emoties te kunnen omgaan. Zodat het spel toch verder kan worden gespeeld. Er worden regels van het spel onderling afgesproken, deze worden in vraag gesteld, heroverwogen ... dit vraagt ​​veel ...


Zo de graantjes van de kip ineens op, terwijl er door een van de boerinnetjes ook graag werd rondgestrooid en de andere het helemaal leeggemaakt. Verdriet was er en dan werd er terug een emmer gevuld en de boerderij ging weer verder.


En wat is jouw rol dan?
In de buurt zijn, geniet van wat je ziet en tijd nemen om dit alles te ervaren ...
Tune mee in de fantasie van je kind en toom je organisatietalent wat in😉
Kinderen genieten van vrij spel en leren voor het leven uit!


#hechtouderschap #thedanishwayofparenting #jessicajoellealexander #ibendissingsandahl #vrijspel #playchild #zeeplezier

Top